استعدادیابی

DPM مشتاقانه به دنبال جذب استعدادهای ناب و جوان در همه زمینه های فعال در حوزه ی موسیقی اعم از آهنگساز ، تنظیم کننده ، خواننده و ترانه سرا میباشد.

نمونه فعالیت همراه با رزومه کاری را برای DPM ارسال کنید تا در صورت وجود شرایط همکاری شروعی دلچسب و مناسب را برای فعالیت های هنری خود تجربه کنید.