برنامه گذاری

DPM این امکان را دارد که با بهره گیری از عوامل متخصص اجرایی در زمینه ی برگزاری کنسرت ها و همایش های دولتی و خصوصی ، اجراهای آموزشگاهی و جشن ها و همایش های ارگانی با ارائه بهترین گروه های موسیقی و خوانندگان مطرح و درجه یک کشور ، مجری توانمند و مناسبی برای اینگونه مراسم باشد .

بدیهی است تمام عوامل و نیازهای جانبی اجراها اعم از نور، صدا، استیج ، تدارکات ، تامین امنیت ، گروه های کودک مجری و برنامه های سرگرم کننده زیر مجموعه همراهی DPM  در برگزاری مراسم خواهدبود.