کاریزما

کاریزما بخش تولید یا پروداکشن DPM است. مجموعه ای از ترانه سراها ، آهنگسازان و تنظیم کننده ها که محصول نهایی آنها تحت عنوان (KP) karizma production عرضه خواهد شد. تولیدات نهایی کاریزما توسط تیم کارشناسی DPM بررسی میشوند و خروجی نهایی پس اصلاحات و تایید DPM منتشر خواهد شد. هدف ما ارائه تولیدات فرهنگی در قالب و بستر فعالیت گروهی و تیمی است ، و بهمین دلیل تمام عوامل تحت نام (کاریزما) فعالیت میکنند. علاوه بر بحث تولید و پروداکشن کاریزما دارای زیرمجموعه ای بنام کاریزما گروپ (karizma groupe) است که در بخش اجرایی کنسرت ها فعالیت میکند. اعضای ارکستر میتوانند متغیر باشند و براساس شایسته سالاری انتخاب و استعدادیابی به روز میشوند. این گروه وظیفه ی اجرای موسیقی صحنه ای خوانندگان تحت پوشش DPM را دارند همگی تحت نظارت و کنترل کیفی تیم کارشناسی DPM اداره میشوند.