مشاوره تبلیغات و پخش اینترنتی

DPM با بهره گیری از از متخصصین حوزه اینترنت و فضای مجازی و با شناسایی و همراهی پیج های فعال و پر بازدید ، سایت های فعال و پلتفرم های مطرح داخلی و بین المللی آماده ارائه بهترین خدمات تبلیغاتی در جهت بهتر دیده شدن و فراگیر شدن محصولات فرهنگی هنری عزیزان میباشد.

بدیهی است ارائه این خدمات هم برای عزیزانی است که تولیدات آنها در مجموعه DPM انجام شود و هم دوستانی که خارج از مجموعه تولید داشته اند و فقط نیازمند مشاوره و اجرای تبلیغات هستند.